Hakkımızda » Hizmet Şartları ve Gizlilik

 

GÖKTAŞ WEB TASARIM HİZMET ŞARTLAR ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıdaki sözleşme maddeleri kapsamında adı geçen GÖKTAŞ WEB TASARIM ve Kullanıcı tanımları şöyledir: 
 
GÖKTAŞ WEB TASARIM (Metin Medya ve Paz. Tic. Ltd. Şti.): Ürün ve/veya Hizmet Satıcısı/Tedarikçi
 
Kullanıcı (Müşteri): Bütün yayınlama ve kayıt hizmetlerinden faydalanmak ve bundan dolayı satın almak ve/veya kiralamak amacıyla başvurmuş kişi, kurum veya kuruluştur. Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcıları da kapsar. (Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcı; GÖKTAŞ WEB TASARIM'den yüksek miktarlı alışveriş yapması dolayısıyla ve/veya GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından uygun bulunması dolayısıyla kendisine bayi sıfatı verilen kullanıcılardır.)
 
GÖKTAŞ WEB TASARIM ve Kullanıcı, aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.
 
Sözleşme Maddeleri: 
 
Madde 1: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcı ile yapacağı tüm yazışma ve irtibat girişimlerini, Kullanıcı'nın üyelik bilgilerinde beyan ettiği elektronik posta (eposta) adresi üzerinden gerçekleştirir. Bu eposta adresinin güvenliği tamamen Kullanıcı'ya aittir. Telefon, faks ve/veya farklı eposta adresleri üzerinden hesap düzenlemeleri talebi kabul edilmez. 
Üyelik esnasında beyan edilmiş eposta adresi dışında herhangi bir yoldan şifre bilgisi gönderilmez.
________________________________________
Madde 2: Kullanıcı, yayınlama ve yazılım ürün ve/veya hizmetlerini, GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde ve T.C Hukuk ve Anayasaları çerçevesinde kullanır. Belirtilen sınırların aşılmasından doğacak sonuçlar Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
________________________________________
Madde 3: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcı'nın ürün ve hizmetleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, eposta ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Kullanıcı'ya aittir.
________________________________________
Madde 4: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcı'nın her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için, "Hizmet Şartları"nda belirtildiği gibi kendi üzerine düşeni yapmakla sorumludur. Verileri yedekleme sorumluluğu ilk önce Kullanıcı'ya aittir. Verilerin kullanıcıya bağlı herhangi bir sebeple kaybolması durumunda GÖKTAŞ WEB TASARIM sorumlu tutulamaz.
________________________________________
Madde 5: Kullanıcı, site ve tasarım içeriklerinde T.C. Yasaları'na uymak zorundadır. Kullanıcı, yasalara aykırı yayın yapamaz. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, hizmet markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların Kullanıcı sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, GÖKTAŞ WEB TASARIM taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Kullanıcı'dır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Kullanıcı kabul eder. Bu gibi durumlarda GÖKTAŞ WEB TASARIM anlaşmayı feshetme hakkını, Kullanıcı'ya danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.
________________________________________
Madde 6: Kullanıcı verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasaları'nca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, GÖKTAŞ WEB TASARIM adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, ürün ve hizmet ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde GÖKTAŞ WEB TASARIM sorumlu tutulamaz, sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Kullanıcı'dır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Kullanıcı kabul eder. Bu gibi durumlarda GÖKTAŞ WEB TASARIM anlaşmayı feshetme hakkını, Kullanıcı'ya danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.
________________________________________
Madde 7: Internet üzerinden GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde oluşabilecek güvenlik aksaklıkları GÖKTAŞ WEB TASARIM'in kendisinden kaynaklanır ise, sorumluluğu kabul eder. 3. şahıslardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu sebeple kişisel önem arz eden veriler, şifreler ve kişisel/kurumsal değer içeren materyaller konusunda sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.
________________________________________
Madde 8: SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, GÖKTAŞ WEB TASARIM'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda GÖKTAŞ WEB TASARIM sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Kullanıcılara sağlanan ürün ve hizmetlerde aksamalara neden olabilmektedir. GÖKTAŞ WEB TASARIM'den SMTP röle (relay) hizmeti alanlar, SPAM gönderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, GÖKTAŞ WEB TASARIM'den SMTP röle hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP röle hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.
________________________________________
Madde 9: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcı web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli hizmeti vermekle yükümlüdür. Üçüncü kişilerden ve/veya GÖKTAŞ WEB TASARIM'in elinde olmayan sebeplerden doğacak teknik hata ve kesintilerden dolayı (ör: Telekom arızaları) GÖKTAŞ WEB TASARIM sorumlu tutulamaz.
________________________________________
Madde 10: Tüm kullanıcılarımız, hizmetlerimize ulaşmada ve onları kullanmada bazı riskleri kabul etmiş sayılır. Ne GÖKTAŞ WEB TASARIM, ne de kullanıcıları, üyeleri, hissedarları, yöneticileri, işverenleri, ortakları, acenteleri, bayileri, şubeleri, onun hizmetlerinde bir kesinti olmayacağını, sayfa hatası olmayacağını, ne de hizmetlerin kullanılmasının sonuçlarında, meydana gelirliğinde, güvenilirliğinde veya hizmetlerin muhteviyatında yüzde yüz garanti veremez. Özel bir bölüme ait hem ifade hem de ima şeklinde yüzde yüz garanti verilemez ancak "olduğu kadar veya mümkün olduğu kadar" temelleri esas alınarak garanti verilebilir. Ne GÖKTAŞ WEB TASARIM, ne de kullanıcıları, üyeleri, hissedarları, yöneticileri, işverenleri, ortakları, acenteleri, bayileri, şubeleri, herhangi bir tesadüfi, dolaylı, özel veya önemli zararlar konusunda ve kullanıcının hizmetlere ulaşmadaki ya da kullanmadaki yetersizliği sonucu meydana gelmiş olan ve bunun sonucunda, karında veya gelirindeki kayıplardan, iş kayıplarından, veri kaybı, bilgisayar hatası veya hatalarınızdan kaynaklanan tüm diğer zararlar veya kayıplardan, hatalı girilmiş veri veya performans kaybından, sınırlı ya da sınırsız mücbir sebeplerden (doğal afetler vs.) dolayı kesintiye uğrama, diğer hatalar, kusurlar, operatörlerin gecikmeleri, iletişim hataları, hırsızlık, yok etme veya programlara, hizmetlere ve kayıtlara yetkisiz girişler sonucu meydana gelen problemlerden sorumlu değildirler.
________________________________________
Madde 11: Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar, kendi müşterileri ile aralarındaki ilişkiye göre kendi fiyatını kendisi belirleyebilir. Bu konuda Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcının müşterisine karşı sorumluluk Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılara aittir. Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılardan Web Barındırma satın alan müşteriniz hizmet şartlarımızı ve kullanıcı hizmet sözleşmemizi kabul etmiş sayılacaktır. Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar, web barındırma satarken, müşterinin "GÖKTAŞ WEB TASARIM Hizmet Sözleşmesi"ni kabul ettiği taahhüdünü mutlaka almalıdır. Hizmet Sözleşmesinde geçen ancak müşterinin haberdar olmadığı durumlardan dolayı Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar sorumludur. GÖKTAŞ WEB TASARIM, Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılara teknik destek sunmayı taahhüt eder. Toplu web barındırmada müşteriye karşı sorumluluk Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılara aittir. GÖKTAŞ WEB TASARIM, toplu web barındırma satın alan Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılara karşı sorumludur. Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar tarafından "GÖKTAŞ WEB TASARIM" unvanı kullanılarak başka şirketlerin web barındırma hizmetleri satılamaz.
________________________________________
Madde 12: GÖKTAŞ WEB TASARIM ürününü ve/veya hizmetini aylık veya yıllık olarak sunar. Aylık veya yıllık olarak satın alınan ürünün ve/veya hizmetin sonraki yıllarda devam etmesi ve/veya fiyat değişikliğine uğraması tasarrufu GÖKTAŞ WEB TASARIM'e aittir. Bu durumda GÖKTAŞ WEB TASARIM fiyat değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ödeme tarihinde geçerli olan fiyattan ödeme yapar.
________________________________________
Madde 13: Kullanıcı ürün veya hizmeti aldıktan sonra ancak ürün veya hizmetin ayıplı olması durumunda 30 (otuz gün) gün içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Kullanıcı web barındırma veya sanal sunucu kiralama hizmetini aldıktan sonra hizmetten memnun olmaması durumunda 30 (otuz gün) gün içerisinde sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda 30 gün geri ödeme garantisi şartları uygulanır.
________________________________________
Madde 14: GÖKTAŞ WEB TASARIM, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Bu marifet GÖKTAŞ WEB TASARIM'in kaynakları ile sınırlıdır.
________________________________________
Madde 15: Kullanıcı, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, GÖKTAŞ WEB TASARIM'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Kullanıcı, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi GÖKTAŞ WEB TASARIM'e iletecektir.
________________________________________
Madde 16: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcının talebi doğrultusunda, hizmetlerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir. GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcının kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, Kullanıcının ilgili hizmetlerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda, Kullanıcının önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
________________________________________
Madde 17: Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerini Kullanıcı panelinden GÖKTAŞ WEB TASARIM'in onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan GÖKTAŞ WEB TASARIM hiçbir şekilde sorumlu değildir.
________________________________________
Madde 18: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcıya 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Kullanıcının GÖKTAŞ WEB TASARIM'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetlerle ilgili ücretler, Kullanıcıya iade edilir. Kullanıcının bu sözleşmede veya GÖKTAŞ WEB TASARIM Hizmet Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcıya sağlanan hizmetleri ve sözleşmeyi önceden haber vermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Kullanıcıya, önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Kullanıcı, 5 işgünü önceden haber vermek ve GÖKTAŞ WEB TASARIM'e yetkili eposta adresinden başvurmak şartıyla sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda Kullanıcının GÖKTAŞ WEB TASARIM'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetlerle ilgili ücretler, Kullanıcıya iade edilmez. Bunun tek istisnası 30 gün geri ödeme garantisidir (Bkz. 30 Gün Geri Ödeme Garantisi, www.GÖKTAŞ WEB TASARIM.com).
________________________________________
Madde 19: Kullanıcı, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "GÖKTAŞ WEB TASARIM Hizmet Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "GÖKTAŞ WEB TASARIM Hizmet Kullanım Şartları", GÖKTAŞ WEB TASARIM'in www.GÖKTAŞ WEB TASARIM.com web adresinde yayınlanmaktadır.
________________________________________
Madde 20: GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından, Kullanıcı'ya verilecek ürünler ve/veya hizmetler, Kullanıcı'nın seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir. Kullanıcı'nın yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcı'dan ek ücret talebinde bulunabilir veya Kullanıcı'nın ek hizmet talebini reddedebilir, limiti aşan kullanıcının limit aşmasını engelleyecek tedbirler alabilir.
________________________________________
Madde 21: GÖKTAŞ WEB TASARIM, sunduğu hizmetin %100 kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.
________________________________________
Madde 22: GÖKTAŞ WEB TASARIM'in Kullanıcı'ya sunduğu ürünler ve/veya hizmetler kullanılarak veya bu ürünler ve/veya hizmetlerden yararlanarak GÖKTAŞ WEB TASARIM'in herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda, Kullanıcı'nın ödemiş olduğu miktar kendisine iade edilmeksizin Kullanıcı, GÖKTAŞ WEB TASARIM'in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.
________________________________________
Madde 23: Yenileme tarihi geldiği halde ödemesini yapmayan Kullanıcılara verilen hizmet durdurulur, 30 gün içerisinde ödemesini yapmayan Kullanıcıların ise hesapları ve bütün dosyaları sistemden silinir. Bu 30 günlük süre içerisinde Kullanıcı yenileme ücretini öderse yayını devam eder. Bu 30 günlük süre, yenileme ücreti ödenmediği takdirde Kullanıcı'ya dosyalarını GÖKTAŞ WEB TASARIM'den isteme hakkını vermez.
________________________________________
Madde 24: Sunucu üzerinde içeriği ve kullanımı bilinmeyen dosyalar çalıştırmak, sunucuya zarar verebilecek kodlar içermek veya eylemlerde bulunmak, sunucu kaynaklarını (işlemci, Ram) sunulan sınırların üstünde kullanarak (toplist, lisansız forum sistemleri, geniş kapsamlı chat sistemleri) sunucu verimini ve performansını olumsuz yönde etkilemek, spam ve benzeri eylemleri sunucu kaynaklarıyla yapmak kesinlikle yasaktır ve bunu yapan siteler uyarılmaksızın kapatılır.
________________________________________
Madde 25: Kullanıcı hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmeye çalışmayacağını, erişmeyeceğini taahhüt ettiği gibi bu taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda da oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı ve gerekli tazminatı ödemeyi kabul eder.
________________________________________
Madde 26: GÖKTAŞ WEB TASARIM, Kullanıcıya ait yedeklerin düzenli tutulması için gerekli özeni ve ehemmiyeti gösterecektir, fakat bu konuda yaşanabilecek sorunlardan dolayı Kullanıcının uğrayacağı veri kayıplarından sorumlu tutulamaz, Kullanıcı kendi verilerini düzenli olarak kaydetmekle yükümlüdür.
________________________________________
Madde 27: GÖKTAŞ WEB TASARIM, süresi dolmuş alan adı, web barındırma veya diğer hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
________________________________________
Madde 28: Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar, GÖKTAŞ WEB TASARIM'den satın aldıkları ve/veya kiraladıkları ürün ve/veya hizmetlere ait bütün reklam ve promosyonları, kendi müşterilerine aynen uygulayacakları konusunda dürüst olmak zorundadır. Eğer, GÖKTAŞ WEB TASARIM'den satın alınan ürün ve/veya hizmetleri sunmada bu şarta aykırı bir davranışta bulunulursa, GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından dava açma hakkı saklı kalmak kaydıyla, Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcının elde etmiş olduğu haklar iptal edilerek, hesabı derhal sona erdirilecektir, ödemiş olduğu miktar iade edilmeyecektir.
________________________________________
Madde 29: Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar, GÖKTAŞ WEB TASARIM unvanını kullanarak satış yapıyorsa, onun barındırma (Toplu barındırma paketleri hariç) hizmetlerine ait tüm reklam ve promosyonlarını aynen uygulayacaktır.
________________________________________
Madde 30: Bayi Sıfatına Sahip Kullanıcılar, GÖKTAŞ WEB TASARIM hizmetlerine ait tanıtımları spam ile yapmamalıdır. Kısaca, hizmetleri tanıtmada kullanılan araçlar, kurallara, yasalara ve bu sözleşme şartlarına aykırı olmamalıdır.
________________________________________
Madde 31: Sözleşme maddelerinde değişiklik olması durumunda, bunu www.GÖKTAŞ WEB TASARIM.com web sitesi üzerinden yayınlamak ve değişikliğe ait bilgilendirme epostası göndermek kaydıyla, oluşan yeni şartlara ve durumlara göre bu sözleşmenin muhtevası GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından değiştirilebilir. Değişiklikler, ücretlendirme konusunda olabilir, ödeme şekli, ödeme prosedürleri veya program kuralları konusunda olabilir. Eğer herhangi bir değişiklik, kullanıcı tarafından kabul edilemez ise sözleşmeyi sona erdirmek için kullanıcı tarafından başvuru yeterlidir. Sözleşmeyi sona erdirmek için başvurulmadığı takdirde yeni sözleşme maddelerinin web sitesinde yayınlanması ve değişikliğe ait bilgilendirme epostasını takiben bir hafta içerisinde yeni sözleşme, bütün kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılacak ve bütün kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır.
________________________________________
Madde 32: GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından hazırlanmış olan web siteleri ve yazılımlar için hem tedarikçi hem de bayi sıfatına sahip kullanıcı; GÖKTAŞ WEB TASARIM'dir. Bu durumda GÖKTAŞ WEB TASARIM'in Tedarikçi sıfatı ile yapması gerekenler bu sözleşme ile belirlenmiş olmakla birlikte, bayi sıfatına sahip Kullanıcı olarak, müşterisine yapacağı web siteleri ve yazılımların, şartlarını, müşterisi ile yapacağı ayrı bir sözleşme ile belirler.
________________________________________
                    ALAN ADI KAYDI VE TRANSFERİ İLE İLGİLİ MADDELER
Madde 33. Bu madde, alan adı ve kullanılan diğer hizmetlerimiz ile ilgili olarak GÖKTAŞ WEB TASARIM'in kullanıcısına ve kullanıcının GÖKTAŞ WEB TASARIM'e karşı sorumluluklarını açıklamaktadır. Bu sözleşme alan adlarının kayıt, yenileme, transfer, toplu kayıt ve toplu transfer kural ve şartlarını ortaya koyar. Kayıt işlemini, GÖKTAŞ WEB TASARIM'in tamamlayabilmesi için bu maddede belirtilen bütün kural ve şartları kullanıcının okuması ve kabul etmesi gerekmektedir.
a. Alan Adının Seçimi, Müsaitliği ve Kullanımı
i. Seçim: Kullanıcının, seçimini yaptığı alan adının herhangi bir ticari marka veya entellektüel ürüne zarar vermesi / haksız rekabet ortaya çıkarması durumunda GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımlar uygulanmak zorunda kalsa bile GÖKTAŞ WEB TASARIM sorumlu tutulmayacak kullanıcı sorumlu tutulacaktır. Alan adınn herhangi bir hakka zarar vermemesi için gerekli ön araştırmaları yapma mükellefiyeti kullanıcıya aittir. 
ii. Müsaitlik: Kullanıcı, alan adını seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol eder. 
iii. Kullanım: Kullanıcı, bilgisi dahilinde alan adı kaydının ve doğrudan veya dolaylı olarak kullanımının herhangi bir üçüncü şahsın hukuki haklarına zarar vermeyeceğini belirtir ve kabul eder. Ayrıca bilgisi dahilinde alan adının herhangi yasal olmayan bir amaç için kaydedilmediğini ve kullanılmayacağını belirtir ve kabul eder. GÖKTAŞ WEB TASARIM, alan adının yasal olmayan bir amaç için kullanıldığının veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
b. Hesap Yönetimi
Hizmetlerden faydalanabilmek için üye kaydı yapılmalı ve bir kullanıcı adı ve şifre alınmalıdır. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresiyle çevrimiçi olarak kayıtlı bilgilerine ulaşabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilir. Kullanıcı, GÖKTAŞ WEB TASARIM'e, kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak işlemleri uygulamaya koyma hakkını verir. Her zaman Kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamak yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi ile izinsiz kullanımın tespiti durumunda hemen GÖKTAŞ WEB TASARIM'e durumu bildirmek zorundadır. Kullanıcı adı ve şifre ile yapılacak bütün işlem, kayıt, masraf ve sorumluluklar kullanıcıya aittir.
c. Bilgilerin gizliliği
GÖKTAŞ WEB TASARIM, web sitesine girilen bilgileri Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") ve işbirliği yapılan sorumlu kayıt firmasına bildirmek zorundadır. Ayrıca yasalar uyarınca Telekominikasyon Kurumu'na da bildirmek zorundadır. ICANN aynı zamanda şu bilgileri de halka açık bir veritabanında tutulmasını zorunlu tutmaktadır: (i) kayıt edilen alan ad(lar)I, (ii) ad soyad, e-posta ve posta adresi, (iii) alan ad(lar)ının teknik, ödeme ve idari yetkililerinin ad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve faks numarası (varsa), (iv) alan adı sunucularının adları, (v) kaydın ilk oluşturulma tarihi, (vi) kaydın son kullanım tarihi. Bu bilgiler ICANN kuralları çerçevesinde, yüksek miktarda otomize elektronik işleme tabi tutmamak ve ticari e-postalarda (spam) kullanılmamak şartıyla, ilgilenen herhangi bir üçüncü şahsa verilebilir. GÖKTAŞ WEB TASARIM sunucularında herhangi bir kredi kartı bilgisi tutulmamaktadır. Bu sözleşmeyle kullanıcıya ait kişisel bilgilerin GÖKTAŞ WEB TASARIM, ana kayıt otoritesi, ICANN, GÖKTAŞ WEB TASARIM'in satış ortakları, GÖKTAŞ WEB TASARIM'in satış ortaklarının satış ortakları, ana kayıt otoritesinin iş ortakları ve ICANN tarafından atanacak herhangi bir üçüncü bir şahıs tarafından kullanılabileceğini, kopyalanabileğini, dağıtılabileceğini, yayınlanabileceğini, değiştirilebileceğini ve diğer başka işlemlere tabi tutulabileceğini kullanıcı kabul eder. Bu bilgiler GÖKTAŞ WEB TASARIM'in onayı ile veya GÖKTAŞ WEB TASARIM'i bağlayıcı bir mahkeme kararıyla diğer kurumlara da verilebilir.
Bu türden kişisel bilgi ve verileri yasal zorunluluklardan dolayı tutulmaktadır. Bu kişisel bilgiler GÖKTAŞ WEB TASARIM tarafından burada belirtilen amaçlar ve zorunluluklar haricinde kullanılmayacaktır. Ayrıca GÖKTAŞ WEB TASARIM, kullanıcıya ait olan kişisel bilgilerin kaybının, çalınmasının, zarar görmesinin değiştirilmesinin ve yok edilmesinin engellenmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Eğer kullanıcı, GÖKTAŞ WEB TASARIM'e üçüncü bir şahıs ile ilgili kişisel bilgileri sağlıyorsa o zaman bu üçüncü şahsa yukarıda ve aşağıda belirtilen bütün bilgileri aktarmayı kabul eder. 
________________________________________
Madde 34: Bu sözleşmeyi, www.goktaswebtasarim.com adresinde  GÖKTAŞ WEB TASARIM ürün veya hizmet satın alan bütün Kullanıcı'lar, bu sözleşmeyi kabul etmişlerdir.
________________________________________
Madde 35: Kullanıcı, GÖKTAŞ WEB TASARIM'in kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar sergilediğinde GÖKTAŞ WEB TASARIM'in anlaşmayı feshetme hakkı saklıdır.
________________________________________
Madde 36: Kullanıcı, GÖKTAŞ WEB TASARIM ile aralarındaki sözleşmenin uygulanmamasından veya uygulamada oluşacak aksaklıklardan doğacak tüm uyuşmazlıklarda KONYA Mahkemelerinin ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.
________________________________________
Madde 37: Bu sözleşme 36 madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, feshedilinceye kadar geçerlidir.  Bu sözleşme, yine bu sözleşmenin içeriği hakkında, bu web sitesi üzerinden yazılı veya sözlü olarak size bildirilen durumlar hariç, önceki sözleşmelerin yerine geçer.

4.06054.9845110932
AYDIN
 • ADANA
 • ADIYAMAN
 • AFYON
 • AĞRI
 • AKSARAY
 • AMASYA
 • ANKARA
 • ANTALYA
 • ARDAHAN
 • ARTVİN
 • AYDIN
 • BALIKESİR
 • BARTIN
 • BATMAN
 • BAYBURT
 • BİLECİK
 • BİNGÖL
 • BİTLİS
 • BOLU
 • BURDUR
 • BURSA
 • ÇANAKKALE
 • ÇANKIRI
 • ÇORUM
 • DENİZLİ
 • DİYARBAKIR
 • DÜZCE
 • EDİRNE
 • ELAZIĞ
 • ERZİNCAN
 • ERZURUM
 • ESKİŞEHİR
 • GAZİANTEP
 • GİRESUN
 • GÜMÜŞHANE
 • HAKKARİ
 • HATAY
 • IĞDIR
 • ISPARTA
 • İÇEL
 • İSTANBUL
 • İZMİR
 • KAHRAMANMARAŞ
 • KARABÜK
 • KARAMAN
 • KARS
 • KASTAMONU
 • KAYSERİ
 • KIRIKKALE
 • KIRKLARELİ
 • KIRŞEHİR
 • KOCAELİ
 • KONYA
 • KÜTAHYA
 • MALATYA
 • MANİSA
 • MARDİN
 • MUĞLA
 • MUŞ
 • NEVŞEHİR
 • NİĞDE
 • ORDU
 • OSMANİYE
 • RİZE
 • SAKARYA
 • SAMSUN
 • SİİRT
 • SİNOP
 • SİVAS
 • ŞANLIURFA
 • ŞIRNAK
 • TEKİRDAĞ
 • TOKAT
 • TRABZON
 • TUNCELİ
 • UŞAK
 • VAN
 • YALOVA
 • YOZGAT
 • ZONGULDAK
°
Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 1
Toplam ziyaretçi sayısı     : 102612
 • 7/24 Destek
  +90 850 302 74 85


Kuşadası Web Tasarım
Ege Mahallesi
Kuşadası / Aydın / Türkiye
7/24 Destek
+90 850 302 7485
Gsm : +90 541 682 14 95
Tel : +90 850 302 7485
Faks : +90 850 302 7485
E-mail : bilgi@goktaswebtasarim.com
Skype : mustafagoktas@hotmail.com.tr

© 2014 Her Hakkı Saklıdır. | Kuşadası Web TasarımDesign By MuZzy85™